Gdzie jest najwięcej adwokatów w Polsce?

Ze względu na duże zainteresowanie tą tematyką przygotowaliśmy analizę liczby adwokatów w największych polskich miastach wraz z uwzględnieniem liczby ich mieszkańców. Nasza analiza powstała w oparciu o dane z Krajowego Rejestru Adwokatów i Aplikantów Adwokackich oraz dane Głównego Urzędu Statystycznego na dzień 04.05.2015 r.

Specjalnie przygotowana przez nas mapa Google zawiera ponad 30 największych polskich miast podzielonych pod względem liczby adwokatów czynnych zawodowo. W opisach zamieściliśmy informacje o zaludnieniu oraz średnią liczbę potencjalnych klientów przypadających na jednego adwokata. Dane nie obejmują działalności adwokatów, którzy mimo świadczenia usług na tym terenie nie zgłosili jej w ramach fili swojej kancelarii. More